ديروز و فردا با هم دست به يکي کردن
توسط : zh00bin
ديروز و فردا با هم دست به يکي کردن ، ديروز با خاطراتش و فردا با آرزوهايش مرا به رويا بردند . وقتي به خود آمدم ( امروز) گذشته بود
پنج شنبه 14/4/1386 - 1:54
پسندیدم 0
UserName