جانشين‌ ميرزاپور مشخص‌ شد رودباريان؛ مرد شماره‌ يک‌ ايران‌ در جام‌ ملت‌ها
توسط : Saratan X
کادرفنى‌ تيم‌ملى‌ که‌ طى‌ هفته‌هاى‌ اخير با دغدغه‌ها و ترديدهاى‌ فراوانى‌ در خصوص‌ انتخاب‌ دروازه‌بان‌ اصلى‌ براى‌ جام‌ ملت‌ها مواجه‌ شده‌ بود، سرانجام‌ تصميم‌ نهايى‌ خود را در معرفى‌ جانشين‌ ميرزاپور مصدوم‌ گرفت.
طبق‌ شنيده‌هاى‌ ما امير قلعه‌نوعى‌ و دستيارانش‌ پس‌ از بررسى‌ عملکرد سه‌ دروازه‌بان‌ حاضر در اردو که‌ در بازيهاى‌ تدارکاتى‌ اخير به‌ ميدان‌ رفته‌ بودند، تصميم‌ گرفت‌ از رودباريان‌ به‌ عنوان‌ مرد شماره‌ يک‌ ايران‌ در جام‌ ملت‌ها استفاده‌ نمايد. ضمن‌ اينکه‌ وحيد طالب‌لو و مهدى‌ رحمتى‌ نيز در صورت‌ لزوم‌ به‌ عنوان‌ گلرهاى‌ دوم‌ و سوم‌ در ترکيب‌ تيم‌ملى‌ قرار خواهند گرفت.
البته‌ در اتخاذ اين‌ تصميم‌ درخشش‌ حسن‌ رودباريان‌ در غرب‌ آسيا و همچنين‌ تجربه‌ بالاى‌ او نسبت‌ به‌ دو نفر ديگر تأ‌ثير فراوان
پنج شنبه 14/4/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName