بچه ها تا به حال هيچ توجه كرديد تمام صفات خوب مال خانوم هاست
توسط : zh00bin

بچه ها تا به حال هيچ توجه كرديد تمام صفات خوب مال خانوم هاست مثل : خورشيد خانوم پروانه خانوم و...

و تمام صفت هاي بد مال اقايون : اقا دزد اقا گرگ و ...

پنج شنبه 14/4/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName