بستن چشم
توسط : حسرت

می دونی چرا وقتی هایی گریه می کنی چشمات ومی بندی؟

چون قشنگ ترین چیزای دنیا دیدنی نیستند مثل

وقتی می خوای بخندی/وقتی می خوایی کسی رو ببوسی/وقتی تو رویا بری چشمت رو می بندی

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:42
پسندیدم 0
UserName