سنگ عاشق
توسط : حسرت

یه روز دل تصمیم می گیره سنگ بشه تا دیگه عاشق نشه میره وسنگ میشه ومیره قاطی سنگ ها اما اونجا هم عاشق یه سنگی می شه

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:32
پسندیدم 0
UserName