ارزانی شما
توسط : حسرت

اشکی که بی صداست پشتی که بی پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل راکه عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:20
پسندیدم 0
UserName