قانون عشق ودوستی
توسط : حسرت

عشق قانون نمی شناسد اما دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:16
پسندیدم 0
UserName