ویران کردن
توسط : حسرت

عشق ویران کردن خویش است ودوست داشتن ساختن است

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:11
پسندیدم 0
UserName