صدای بی صدای عاشق
توسط : حسرت

همیشه آنقدر ساده راه نرو ومگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن...!شاید کسی درپی تو می دود ونامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند...!وتو....هیچ وقت او را ندیده ای 

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:4
پسندیدم 0
UserName