سیب
توسط : حسرت

قانون آخر نیوتن

سیب می افته به خاطر اینکه تو تنها جاذبه زمین هستی عزیزم

چهارشنبه 13/4/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName