اوصاف کوثر(س): قسمت اول
توسط : drmgangineh
                                          اوصاف کوثر(س): قسمت اول
                                                                                                 
1-       انسیه:زنی که خصلتهای خوب انسانی در او مجلی است.
2-       بتول:پاک و دور از هر گونه آلودگی.
3-       تقیه:پاک و بی گناه.
4-       حبیبه:دوست و رفیق و دوست داشتنی.
5-       حره:آزاده و زنی که اسیر شهوات نمی شود.
6-       حوراء:فرشته و زنی که خصلتهای خوب فرشتگان را در خود به وجود می آورد.
7-       حوریه:بهشتی و فرشته خصال.
8-       راضیه:زنی که به مقدرات خداوند راضی است.
9-       راکعه:اهل رکوع و تواضع در برابر خداوند.
10-    رشیده:فهمیده و صاحب خرد.
11-    رضیه:زنی که به مقام رضا می رسد.
12-    ریحانه:گل خوشبو و لطیف و مهربان.
13-    زکیه:پاک و با تقوا و در حال رشد و ترقی.
14-    زهرا:درخشنده و تابان.
15-    زهره:درخشان و نورانی.
16-    ساجده:زنی که در پیشگاه خداوند سر به سجده بساید.
17-    سعیده:خوشبخت.
18-    سیده:سرور و خانم.
19-    شهیده:زنی که جان خود را در برابر خدا فدا کند.
20-    صابره:شکیبا و بردبار.
21-    صادقه و صدوقه:راستگو و درست کردار.
22-    صدیقه:زنی که در راستگویی شهره شود.
23-    طاهره:پاکدامن و دور از رذایل.
24-    طیبه:پاک و پاکیزه.
25-    عارفه:با شناخت و درک کامل.
26-    عالیه:زنی بلند همت و دور اندیش.
ادامه دارد............
فرخنده سالروز میلاد یاس نبی و فرزند مطهرش امام خمینی(ره) برتمامی مسلمانان جهان علی الخصوص بر تمامی تبیانی های عزیز مبارک باد.
 
 
چهارشنبه 13/4/1386 - 19:46
پسندیدم 0
UserName