سلام بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
توسط : هادی
 

نه مثل ساره اي و مريم ، نه مثل آسيه و حوّ ا
فقط شبيه خودت هستي ، فقط شبيه خودت ، زهرا!
اگر شبيه كسي باشي ، شبيه نيمه شب قدري
شبيه ‌‌« آيه تطهير» ي، شبيه سوره ي «اعطينا»
شناسنامه تو صبح است، پدر، تبسم و مادر، نور
سلام ما به تو اي باران ، درود مابه تو اي دريا

چهارشنبه 13/4/1386 - 18:23
پسندیدم 0
UserName