به خدا اطمينان كن
توسط : maryam_raha

 

هرگاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدايت كرد به خدا اطمينان كن ؛ چون يا تو را از پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز كردن خواهد آموخت.

چهارشنبه 13/4/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName