عاشق
توسط : paiesan
عاشق ار معشوق را بی وصل بیند عاشق است .
چهارشنبه 13/4/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName