راهکاری جدید برای برنامه ریزی در زندگی
توسط : پاكروان

سلام

قبلاً هر وقت می خواستم برنامه ریزی کنم یک برگه آماده می کردم وکارهایی که می خواستم در طول روز انجام دهم را می نوشتم و ساعات آن را مشخص می کردم ولی تقریباً 80% اجرا نمی شد و این با حال سستی من تطابق هم داشت زیرا برنامه معمولاً بسیار آرمانی نوشته می شد ولی جرقه ای خداوند به ذهنم زد و تصمیم گرفتم این گونه عمل کنم : تو پرانتز بگم این برنامه را ان شا الله می خواهم از فردا اجرا کنم اگه شما هم دوست داشتید یا علی.....

خیلی ساده است به این صورت که شما اول فکر می کنید چه کارهایی می خواهید در طول یک روز انجام دهید ولی هیچ ساعتی و زمانی برای آن تعیین نمی کنید و فقط نوع کار و مدت زمانی که می خواهید طول بکشد و کیفیتش را روی یک برگه(دفترچه یادداشت بهتره) می نویسید ( هر روز صبح بهتره بعد نماز صبح این کار را بکنید ) و می رید پی کارتان و شب قبل از خواب محاسبه می کنید البته دقیق و اگر خوب عمل کرده بودید خداوند را شکر می کنید که به شما توفیق خوب عمل کردن عطا کرد اگر نه علت یابی می کنید و در پی اصلاح آن می کوشید .درمورد امور معنوی هم این کار توصیه شده است .البته این را هم بگم این که به ذهن من خطور کرد چون علمای علم اخلاق این کار را جهت خودسازی توصیه می کنند که مشارطه و محاسبه نام دارد و ما از این می توانیم برای امور مادی هم استفاده کنیم .

یاعلی
چهارشنبه 13/4/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName