كوثر وياسين به هم آميخته
توسط : بر ز خ
  سلام

کوثر و یاسین به هم آمیخته                                  طرح گل فاطمه را ریخته

شعله به جان گل و نسرین زده                              غنچه طاها که زیاسین زده

عطر بهشت از چمن فاطمه است                          بوی گل و یاسمن از فاطمه است

ساقی کوثر، گل وی می دهد                              فاطمه می جوشد و می می دهد

فاطمه جان، رشک جنانم تویی                             مثل محمد به زبانم تویی

مثل علی شیعة پیغمبرم                                    فاطمه می گویم و سر می درم

ای دل عاشق! ره صحرا بگیر                                چنگ بزن دامن زهرا بگیر

علم نبی گرچه کف حیدر است                           نشئه این باده ولی کوثر است

هردم از این باغ، گل دین دمد                              مریم از این سوره یاسین دمد

گرچه محمد، دُر تنزیه سُفت                               حضرت زهراست که تسبیح گفت

حکم ولایت به غلامات اوست                              دست نبوت چو به دامان اوست

عرش خدا رقعه منشور او                                    نور علی نور علی نور او

نور، نداریم چنین قاهره                                      عالمه و طیبه و طاهره

آیه قرآن که گل دفتر است                                  معرفت فاطمه و کوثر است

آی محمد! که تو را کوثر است                             دشمن تو "شانئک الابتر" است

معنی "واللیل اذا عسعس" است                        فاطمه داری تو محمد! بس است

دین محمد به همین خاتمه است                         ذکر علی، فاطمه یا فاطمه است

چهارشنبه 13/4/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName