يه تبريك كوچولو و ساده چون ميدونم حتي اگه بزرگ هم باشه قدر تو نيست...
توسط : ياس كوچك
 

روز                                                             روز

           مامان                                        مامان

                    خوشگلا               خوشگلا

                                مبارك

                   از طرف            از طرف

       يه ني ني                                   يه ني ني

كوچولو                                                       كوچولو

چهارشنبه 13/4/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName