مدیریت صحیح 59

 اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بی کفایت و کند ، بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شود زیرا افراد با درک این بی عدالتی انگیزه خود را از دست می دهند.

چهارشنبه 13/4/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName