يه حديث قشنگ
توسط : Vistaaaaa
خداوند متعال مي فرمايد: هنگامي كه بنده ام به نماز مي ايستد طوري به او توجه مي كنم كه گويي جز او بنده اي ندارم.اما بنده ام در نماز طوري به من توجه ميكند كه گويي هزار خدا دارد!
چهارشنبه 13/4/1386 - 13:21
پسندیدم 0
UserName