جالبه بدونيد...
توسط : samid_world99

هم اكنون 2 ميليارد نفر در دنيا از اينترنت استفاده مي كنند و درصد بالايي از اين تعداد ، كاربران مداوم شبكه

اينترنت هستند و به طور متوسط يك ساعت از فعاليت هاي روزانه خود را به اينترنت اختصاص مي دهند...

 

يكي از اعضاي تبيان :

سعيد . پ ( Dj-Alex )

E-mail : SAMID_WORLD99@YAHOO.COM 

چهارشنبه 13/4/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName