امشب در اين كوير گلي زاده مي شود
توسط : بر ز خ
 

گل محمدى‏

 

امشب در اين كوير گلى زاده مى‏شود

دنيا به خاك بوسى اش آماده مى‏شود

 

امشب هزار دسته گل نور از بهشت

بر خانه خديجه فرستاده مى‏شود

 

مى‏آيد او كه نوگل پاك محمد است

زهرا كه مقتداى هر آزاده مى‏شود

 

بوى گلاب مى‏دهد امشب تمام خاك

امشب در اين كوير گلى‏زاده مى‏شود

 

منصوره عرب سرهنگى

 

چهارشنبه 13/4/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName