بهترين تبريك
توسط : mahmoodrezaeian

روزميلاد كوثر راخداوند تبريك گفت

 گل

 ميلاد باسعادت بزرگ بانوي عالم برتمام حق طلبان مبارك باد .

ميلادبزگ مرد عصر فرزند فاطمه (س)حضرت امام خميني مبارك باد.

                                                                     

نه تنها زبان من بلكه زبانها قاصر است. 
چهارشنبه 13/4/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName