مادر
توسط :
 

 

مادر

مي‌خوام از گل سرخ،از گل مريم دير رس،از گل خوشبوي ياس زندگي،از پروانه همرنگ خانه،از نسيم عطرآگين زندگي بگويم. از

مادر

از كسي كه بهشت زيرپاي اوست،از كسي كه بايد تمام گلهاي بهشتي را براي وصفش به كار برد.براي يگانه گوهر هستي براي

مادر

از شقايقهاي همرنگ باغچه،از تنها محبوب زندگي،از كسي كه از ستارگان شب تار هم درخشانتر است.از

مادر

انساني با دلي به ژرفاي اقيانوسها،با نامي به عظمت عظيمترين كوهها و عاشقي كه نور خدا را با خود دارد.گلي كه بوي آميخته با محبت و آرزو و مهرباني را مي‌دهد.

مادر

مادر را مي‌گويم.

مادر،كسي كه در اين زندگي چشمه جوشان مهرباني و لطف و صفاست.

مادر

اورا مادر مي‌ناميم كه براي وصفش درياها بايد مركب شوندو درختان قلم.
چهارشنبه 13/4/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName