مطلع جمال خداوندي
توسط : حامد...
 

مطلع جمال خداوندي

 

شمس  وجود احمد و خود زهرا

 

ماه ولايتست ز اطوارش

 

 

دخت ظهور غيب احد احمد

 

ناموس حق و صندق(1) اسرارش

 

 

هم مطلع جمال خداوندي

 

هم مشرق طليعه‌ي انوارش

 

 

صد چون مسيح زنده ز انفاسش

 

روح‌الامين تجلي پندارش

 

 

هم از دَمَش مسيح شود پرّان

 

هم مريم دسيسه(2) ز گفتارش

 

 

هم ماه بارد از لب خندانش

 

هم مهر ريزد از كف مهيارش

 

 

اين گوهر از جناب رسول‌الله

 

پاكست و داور است خريدارش

 

 

كفوي(3) نداشت حضرت صدّيقه

 

گر مي‌نبود حيدر كرّارش

 

 

جنّات عدن خاك در زهرا

 

رضوان ز هشت خلد بود عارش

 

 

رضوان(4) به هشت خلد نيارد سر

 

صدّيقه گر به حشر بود يارش

 

 

باكش ز هفت دوزخ سوزان ني

 

زهرا چو هست يار و مددكارش

 

 

"ناصرخسرو قبادياني"

 

پانوشت‌ها:

 

1- صَندُق: صندوق

 

2- دسيسه يا (دسيّه): در برخي از چاپ‌هاي ديوان به‌ صورت نخست آمده و ظاهراً معني پنهان و پوشيده (عفيفه) از آن اراده شده است.

 

3- كُفو: همسر.

 

4- رضوان: نگهبان و دربان بهشت. رضوان به معني بهشت نيز مي‌باشد.

 

 

 

چهارشنبه 13/4/1386 - 7:16
پسندیدم 0
UserName