گل . . .
توسط : عافی

نخواهم گل كه گل بي اعتبار است تـمام عمر گـل فـصل بـهار است

تورا خواهم من از گل هاي عالم كه عطر تو هميشه ماندگار است

چهارشنبه 13/4/1386 - 6:46
پسندیدم 0
UserName