السلام عليك يا قرة عين الرسول
توسط : حامد...
 

السلام عليك يا قرة عين الرسول

 

فاطمه‏عليها السلام شخصيتى آسمانى است; چرا كه كارهايش بوى آسمان و رنگ آبى دارد. هموست كه پيراهن سفيد و زيباى شب عروسى‏اش را به سائل مى‏بخشد و لباس كهنه وصله دار را ترجيح مى‏دهد.

 

فاطمه‏عليها السلام آسمانى است; زيرا خانه‏اى با تمام صفات آسمانيان ساخته، بر پايه عشق و محبت و صميمى. خانه ساده‏اى كه ذره ذره گل و خاك آن بوى وفا و صفا مى‏دهد و چشم‏هاى آن پر است از صحنه‏هاى قشنگ گذشت و ايثار. اين خانه به ياد مى‏آورد اداى نذر روزه فاطمه را و بخشش افطارى و گرسنه خوابيدن او را. به ياد مى‏آورد ماجراى گردبند پربركت را، به ياد مى‏آورد باز شدن پرده زيباى آويخته به در خانه را كه به خاطر رضاى خدا به فقير داده مى‏شود و به ياد مى‏آورد، جلوه‏هاى چشم نواز هزاران هزار گذشت و ايثار اهالى اين خانه را.

 

زهرا آسمانى است; چرا كه او اصلا تكه‏اى از آسمان است. خورشيد آسمان‏هاست، ماه و ستاره آسمانى است، او نور و نور دهنده آسمان‏هاست. نورى كه ظلمات و تاريكى ملكوت را با تابيدن خود روشن كرد. نورى آسمانى كه از افق انسانيت طلوع نموده تا روشنى بخش ملك و ملكوت باشد. او متعلق به آسمان است و علقه‏اى ديرينه با آسمان و آسمانيان دارد. او اصلا خود آسمان است; آبى، آبى و بيكران و بى‏نهايت و سرشار از رازهاى سر به مهر و ناشناخته. آسمان بيكران زهد و صبر و عفاف و تقوا و عبادت و شجاعت و ايثار و گذشت و بردبارى و مهربانى.

 

فاطمه‏عليها السلام شخصيتى آسمانى است; چرا كه فكرش آسمانى است. ذكرش آسمانى است. روحش آسمانى است. قيام و قعود و نمازش آسمانى است. هدفش آسمانى است. آرمانش، نيتش، عقيده‏اش، مرامش، پدرش، مادرش، شويش، فرزندانش، زينب‏اش، زينب‏اش، زينب‏اش .... همه و همه آسمانى‏اند و آسمانيان را با زمين خاكى پست چه كار؟

 

راستى آسمانيان براى چه به زمين آمده‏اند؟ چرا آن فردوس برين و مقام قرب و قرين را گذاشته و به اين وادى غريب سفر كرده‏اند؟

 

راستى چرا؟ آيا جز اين است كه آمده‏اند زمينيان را آسمانى كنند و آسمانيان را به زمين آورند... .

 

چهارشنبه 13/4/1386 - 6:43
پسندیدم 0
UserName