عمیق ترین درد زندگی
توسط : حسرت
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی
سه شنبه 12/4/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName