ستاره آسمون
توسط : حسرت
وقتی به آسمون نگاه می کنی دوست داری کدوم ستاره مال تو باشه؟به اونی که کم نور تره قانع باش چون اونی که پر نور تره رو همه نگاه میکنن
سه شنبه 12/4/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName