پیانو زندگی
توسط : حسرت
زندگی مثل پیانو است دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها اما زمانی می توانی آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید وسیاه راباهم فشار دهی
سه شنبه 12/4/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName