گریه
توسط : حسرت
وقتی به دنیا اومدی تو تنها کسی بودی که گریه می کردی وبقیه می خندیدن. سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی. تنها تو بخندی وبقیه گریه کنن
سه شنبه 12/4/1386 - 23:26
پسندیدم 0
UserName