10000دلار یا یک دوست
توسط : حسرت

فرشته ای از آسمون اومد وگفت:کدوم رو می خوای؟10000دلاریا یک دوست خوب؟من گفتم:10000دلار"چون تورو داشتم

سه شنبه 12/4/1386 - 23:15
پسندیدم 0
UserName