بارون دل تنگی
توسط : حسرت

وقتی دلم برات تنگ میشه میرم پشت ابرا زارزار گریه می کنم پس یادت باشه هروقت بارون ودیدی بدون که دلم برات تنگ شده

سه شنبه 12/4/1386 - 23:11
پسندیدم 0
UserName