خون عشق
توسط : حسرت
میدونی فرق توبا خون چیه؟خون وقتی میاد توقلب برمی گرده اما تو وقتی اومدی تو قلبم دیگه بیرون نمی ری
سه شنبه 12/4/1386 - 23:4
پسندیدم 0
UserName