من در اين...
توسط : ياس كوچك
 

من در اين تاريكي...

.

.

           فكر يك بره ي روشن هستم...

.

.

                        كه بيايد علف خستگي ام را بچرد...

سه شنبه 12/4/1386 - 21:27
پسندیدم 0
UserName