كليد هاي مهم
توسط : samid_world99

اگر كاربر حرفه اي ويندوز باشيد ، حتما مي دانيد كه كليد ويندوز روي صفحه كليد ، براي فراخواني

منوي شروع ويندوز كاربرد دارد  ، آيا مي دانيد ميانبرهاي  استاندارد زيادي  در ويندوز ويستا وجود

دارند كه برخي از آن ها با استفاده از كليد ويندوز روي صفحه كليد قابل اجراست ؟

برخي از اين كليدها عبارتند از :

1 - ويندوز + D : نمايش دسكتاپ بدون Sidebar...

2 - ويندوز + E : نمايش اكسپلورر ويندوز...

3 - ويندوز + F : جستجو به دنبال فايل يا پوشه...

4 - ويندوز + M : كمينه كردن تمامي پنجره هاي فعال...

5 - ويندوز + R : اجراي قسمت Run...

6 - ويندوز + L : قفل  نمودن  محيط  كار ، اگر ويندوز داراي  رمز عبور باشد ، براي  باز كردن

اين حالت بايد رمز عبور دوباره وارد شود...

7 - ويندوز + T : اجازه حركت بين نرم افزارهاي موجود در نوار كار ويندوز را به شما مي دهد...

8 - ويندوز + U : ورود به بخش تنظيمات Access of Ease...

9 - ويندوز + F1 : راهنماي ويندوز...

10 - ويندوز + Tab : براي نمايش پنجره هاي فعال به صورت سه بعدي به كار مي رود...

11 - ويندوز + Shift + M : برگشت از حالت كمينه تمامي پنجره ها...

12 - ويندوز + ‌Spacebar : نمايش Sidebar در حالتي  كه  اجرا  شده  باشد ، ولي  كمينه

باشد...

13 - ويندوز + Pause / Break : ورود به بخش System Properties...

 

يكي از اعضاي تبيان :

سعيد . پ ( Dj-Alex )

E-mail : SAMID_WORLD99@YAHOO.COM 

سه شنبه 12/4/1386 - 20:51
پسندیدم 0
UserName