پدر فداکار(داستانی شگفت انگیزاز یک پدر)
توسط : drmgangineh
پدر فداکار(داستانی شگفت انگیزاز یک پدر)
حشرات نر معمولا چندان زیر بار نگهداری از فرزندان خود نمی روند اما ساس نر آبی غول پیکر که طول آن به 5 سانتی متر و عرض آن به 5/2 سانتی متر می رسد وظیفه نگهداری از فرزندان خود را با کمال میل بر عهده می گیرد.
قضیه از این قرار است که تمامی تخم هایی را که ساس ماده می گذارد جفت او بر پشت خود حمل می کند که البته تعداد این تخم ها به 100 عدد می رسد.
ساس پدر این تخم ها را به مدت یک ماه بر پشت خود حمل می کند آنها را با خود به زیر آب می برد تا اکسیژن بگیرند و بعد به زیر آفتاب می برد و هوا می دهد تا از آسیب دیدن تخم ها جلوگیری کند.
زمانی که بچه ها سر از تخم بیرون می آورند پدر غذا خوردن را کنار می گذارد تا اشتباهی فرزندان خود را نخورد.
سه شنبه 12/4/1386 - 19:27
پسندیدم 0
UserName