اللهم عجل لولیک الفرج
توسط : ZohooreYar
 

گلهای باغچه درانتظاری پاک ومعصوم دستانشان رابه سوی آسمان بی نهایت وآبی خداگرفته اند. گلهای باغچه منتظرند، منتظرتو، توکه روزی میایی وآمدنت رانمی شود ازیادبرد. توکه روزی میایی وروی تمام این فکرهای موازی نگاه های خسته دلتنگ واین قلب های سردوخالی، خطس قرمزمی کشی. گلهای باغچه درانتظارندتااگربیایی تمام سبزینه برگ هایشان رابه تو هدیه کنند. راستی توچه وقت می آیی؟ توتنهاکس هستی که نمی شود آمدنت رادرپستوی ذهن های خاک گرفته مخفی کرد. توتنها کسی هستی که آمدنت راحتی گلهای باغچه هم انتظارمی کشند. توازتبار آفتابی...

اللهم عجل لولیک الفرج

سه شنبه 12/4/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName