قال علی علیه السلام
توسط : ZohooreYar
   

قال علی علیه السلام:

برشمابادبه پیوستن به یکدیگر، وبخشش همدیگر، مباداازهم روی گردانید وپیوند دوستی راازبین ببرید.

سه شنبه 12/4/1386 - 17:45
پسندیدم 0
UserName