دائم الوضو باش!
توسط : Vistaaaaa
حديث داريم كه طهارت داشتن رزق و روزي مادي و معنوي رو زياد مي كنه كاري نداره كه تو هم طهارت داشته باش يكي از انواع طهارت طهارت جسمه .هميشه وضو داشته باش! تو كه صبح بلند مي شي دست و صورتت رو بشوري يه وضو هم بگير .حالا به هر نحوي باطل شد دوباره بگير .ديگه انقدر زحمت نداره كه يكي دو دقيقه بيشتر نميشه تو هميشه وضو داشته باش اثرشو مي بيني همين الان كه روبه روي مانيتوري اگه وضو نداري يا الله! بلند شو بگير اميدوارم دائم الوضو باشين.
سه شنبه 12/4/1386 - 17:44
پسندیدم 0
UserName