قال رسول الله(ص)
توسط : ZohooreYar
 

قال رسول الله(ص):

یک بارپیکاردرراه خدا، نزدمن محبوب ترازبه جا آوردن چهل حج است.

سه شنبه 12/4/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName