درپرتو خورشید
توسط : ZohooreYar

مقام معظم رهبری:

وظیفه اصلی دولت عدالت مدار، توجه ویژه به قشرهای محروم است.

سه شنبه 12/4/1386 - 17:39
پسندیدم 0
UserName