تكثير مصنوعي ماهي حلوا سفيد درخوزستان با موفقيت انجام شد
توسط : Saratan X
خبرگزاري جمهوري اسلامي ‬

براي نخستين بار در كشور، تكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو ماهي حلوا سفيد در خوزستان با موفقيت انجام شد.

تكثير و پرورش اين گونه ارزشمند آبزي، در قالب يك پروژه تحقيقاتي از سوي مركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كشور در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام خميني (ره) صورت گرفت.

رئيس مركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كشور در گفت و گو با ايرنا، تكثير و پرورش اين گونه آبزي را از پروژه‌هاي مصوبي دانست كه با هدف دستيابي به بيوتكنيك تكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو اين ماهي با ارزش انجام شد.

بيوتكنيك ماهيان دريايي به دانش دستيابي به روشها و دستورالعملهاي تكثير ماهيان دريايي اطلاق مي‌شود.

دكتر"جاسم غفله مرمضي" دستيابي به تكنيكهاي پرورش لارو حلوا سفيد را براي توسعه تجاري و بازسازي ذخاير در معرض تهديد اين گونه با ارزش آبزي ضروري دانست.

وي توضيح داد: در عصر حاضر، ماهي حلوا سفيد يك كانديد جالب براي آبزي پروري در بسياري از كشورهاست زيرا از ارزش تجاري و تقاضاي بسيار بالايي در حوزه خليج فارس برخوردار است.

دكتر مرمضي با اشاره به اينكه جمعيت اين گونه آبزي در سالهاي اخير رو به كاهش گذاشته، علت اين امر را بهره‌برداري بيش از حد از ذخاير اين آبزي باارزش در آبهاي طبيعي عنوان كرد.

ماهي حلوا سفيد با نام انگليسي ‪ silver pomfret‬و نام علمي ‪argenteus‬ ‪ Pampus‬در كشوركويت و استانهاي خوزستان و بوشهر "زبيدي" ناميده مي‌شود.

اين گونه آبزي داراي ارزش غذايي بالايي است به طوري كه در سراسر جهان مشتريان فراواني دارد.

اين ماهي همچنين داراي پراكندگي وسيعي در مناطق مختلف جهان از درياي شرق چين در آسياي جنوب شرقي و اقيانوس هند تا خليج فارس است.

ماهي حلواسفيد، گرانترين و باارزش‌ترين گونه ماهي در خليج فارس است كه صادراتي محسوب مي‌شود، اين ماهي در بازارهاي داخل هركيلوگرم به قيمت ‪۶۰‬ تا‪ ۷۰‬هزار ريال و در بازارهاي خارجي به قيمت بيش از ‪ ۱۲۰‬هزار ريال خريد و فروش مي‌شود.

صيد كنوني اين ماهي درآبهاي شمالي خليج فارس، در محدوده استان خوزستان، سالانه حدود ‪ ۶۲۴‬تن است.

مناطق ليفه، بوسيف وبحركان، مناطق مهم نوزادگاهي اين آبزي درشمال خليج فارس در محدوده آبهاي خوزستان به شمار مي‌روند.

توسعه تكنيكهاي پرورش لارو ماهي و توليد بچه ماهي حلوا سفيد براي اولين بار در جهان در ژوئن سال ‪ ۱۹۹۷‬دركويت انجام شد.

تكثير و پرورش ماهي حلوا سفيد پس ازتخم كشي از مولدين وحشي كه به وسيله تورهاي گوشگير سطحي صيد مي‌شوند صورت مي‌گيرد.

اين مولدها پس ازصيدبه قفسهاي دريايي انتقال ونگهداري شده وپس از تفكيك نروماده براي توسعه مولدين پرورشي درمحلي مناسب نگهداري مي‌شوند

سه شنبه 12/4/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName