بميريد قبل از اينكه بميريد!
توسط : Vistaaaaa
قبل از اينكه بميريم بايد بميريم و از اين دنيا دل بكنيم ما با هفتاد هشتاد سال مي خوايم ابدمون رو بسازيم... باور كنيد اين هفتاد هشتاد سال در برابر ابد يك لحظه هم حساب نميشه وقت نيست دير مي شه اين كاروان عمر انقدر با شتاب حركت مي كنه كه اصلا فرصت بار بستن نيست چه برسه به اينكه بشيني و تماشا كني .سخته دل كندن چون ما با اينجا خو گرفتيم چسبيديم به اين دنيا هر چه قدر هم بيشتر باهاش باشيم جدا شدن ازش سختره .ما كه بهره اي از لذن نبرديم اونا كه عاشقن اونا كه عارفن لذت مي برن كه هر كي محبت خدا رو بچشه غير اونو اختيار نميكنه.
سه شنبه 12/4/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName