يه جمله ي قشنگ
توسط : Vistaaaaa
دو چيز را هميشه فراموش كن: به هر كه خوبي كردي و هر كس به تو بدي كرد
سه شنبه 12/4/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName