خداى تمام دل‏هايى كه تا هميشه در شب‏هاى تاريك زندگى،
توسط : حامد...
 

خداى تمام دل‏هايى كه تا هميشه در شب‏هاى تاريك زندگى، به ياد او همسفر پرنده بى‏قرار دل، ستاره ستاره، تا اوج حضور يگانه نيلوفر عشق ، پَر مى‏كشند. باشد كه تا هميشه زندگى، اين عشق را در لحظه لحظه هستى خويش حس كنيم.

سه شنبه 12/4/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName