حضرت امام محمد باقر(ع)
توسط : حامد...
 

حضرت امام محمد باقر(ع)

 

تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو

خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد

مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابی مکن .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

سه شنبه 12/4/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName