امام رضا (ع )
توسط : حامد...
 

امام رضا (ع )

مراقب وقتهای نماز باشيد (که تا وقتش فرا رسيد انجام دهيد)چرا که انسان از

حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ايمن نيست .

حافظوا علی مواقيت الصلوات ، فان العبدلا يأمن الحوادث

 ( بحار الانوار، ج ,82 ص 20)

سه شنبه 12/4/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName