آری!
توسط : mard
به نام
سلام

آری! انگار چند سال پیش بود که بوی گوگرد خمپاره ها رو میون کوچه هایی که راه میرفتی حس میکردی...
آری!من نبودم آن دوران را ببینم اما هنوز هم بوی غربت آن دوران به مشام خیلی از کسانی که هنوز پاک موندن به مشام میرسه
آری!طعم لذت امنیتی که الان می چشیم برای سنگر سازان بی سنگر طعم بوی خردل میدهد... طعم درد کشیدن تاول هایی است که از آن دوران با خود حمل میکنند،طعم نداشتن سلامتی که ما داریم، آن ها با زجر کشیدن میدهند
آری!من نتوانستم جواب اون همه خوبی که در حقمان کردن بدهم چون گذشته را به راحتی فراموش کردم
آری!هنوز هم صدای فریادهای جانبازانی را میشنوم که در بیمارستان ساسان از سیدالشهداء طلب شهادتشون رو میخواهند
آری!هنوز صدای نفس نفس هایشان در گوشم می پیچد!!!
آری!اینان هستند که صاحبان اصلی مملکتند...اینان هستند که باید از دنیا بدهکار باشند نه ما!!!
آری!مثل این که دارد فراموشمان میشود که اینان کسانی بودند که بخاطر ناموسشون به جبهه رفتند
آری!ما بی وفاییم...این ها را تنها گذاشتیم...چند بار به ملاقاتشان رفتیم؟چند بار از فرزندانشان دلجویی کردیم؟ چند بار؟
آری!مدیونیم به خون شهدا!!!که حرمت این خون است که به مملکت آسیبی نرسیده است!
آری! مدیونیم اگر به وصیتشان عمل نکینم
مدیون آنان هستیم اگرپشتیبان ولایت فقیه نباشیم
مدیون آنان هستیم اگر فراموششان کنیم
آری! کسانی هستند که به خاطر موجی شدن سرشان را به دیوار میکوبند!!!از شدت درد سر به همسرشان می گویند با پا رو سرم بایست تا صدا خمپاره به گوشم نرسد!!!
وای بر ما اگر ذره ای خطا کنیم...
آری!...
اللهم عواقب امورنا خیرا
سه شنبه 12/4/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName