حضرت امام محمد باقر(ع)
توسط : حامد...
 

حضرت امام محمد باقر(ع)

 

چه بسا شخص حريص بر امری از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي

و بدبختی او گرديده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته

و بدان رسيده ، ولی به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

سه شنبه 12/4/1386 - 11:25
پسندیدم 0
UserName