معصوم (ع )
توسط : حامد...
 

معصوم (ع )

در حديث آمده است : پس از ظهور، عيسی بن مريم (ع ( در هنگام نماز

درکنار امام (ع )حاضر مي شود و امام (ع )به او امامت بر نماز جماعت را

تعارف مي کند. ولی او مي گويد: تو سزاوارتری به اين امر، و سپس به عنوان

مأموم پشت سر او به جماعت مي ايستد.

يجتمع المهدی  - عليه السلام - و عيسی بن مريم - عليه السلام - فيجي ء

وقت الصلوة فيقول المهدی لعيسی -عليهما السلام - : تقدم ، فيقول عيسي

(ع ( انت اولی بالصلوة فيصلی عيسی (ع ( ورائه مأموما

 ( منتخب الاثر، ص .479 تذکرة الخواص ، ص 377 (

سه شنبه 12/4/1386 - 11:23
پسندیدم 0
UserName